Russian Deutsch French English Norwegian Spanish
   Alexandra
   BOOKING
Select language

Korleis bruke kartet:
Dra kartet rundt ved å trykke og halde inne venstre museknapp medan du flyttar musepeikaren. Klikk på ikon i kartet for å sjå informasjon om Hotel Alexandra. Øvst til høgre i kartet er det tre knappar: Kart, Sat og Terreng. Trykk på desse knappane for å sjå andre karttypar. Zoom inn og ut på kartet ved å bruke knappane øvst til venstre i kartet. "Pluss" zoomer inn og "Minus" zoomer ut. Midtstill i kartet det området du vil zoome inn.

Kjørebeskrivelse: Dersom du trykker på Hotel Alexandra-ikonet i kartet, så vil du få opp ein boks. Trykk på "Få veibeskrivelse: Hit" og skriv inn ditt avreisepunkt, t.d. Oslo. Du vil da få opplyst den mest egna veien til Hotel Alexandra. Dersom du er ueinig i forlslaget til Google, så kan du ta tak i veistrekninga med musepeikaren og dra ruta dit du vil.